UNICO WILHELM VAN WASSENAER (1692 – 1766)

Concerto armonico nº 1 in sol Maggiore
Concerto armónico nº 2 in Si bemol Maggiore
Concerto armonico nº 3 in la Maggiore
Concerto armonico nº 4 in sol Maggiore
Concerto armonico nº 5 in Fa minore
Concerto armonico nº 6 in mi bemol Maggiore